Disclaimer

Algemeen

Bluetoothaudioreceiver.nl: Handelsnaam van vennootschap onder firma Dibb Trading B.V. (Kamer van Koophandel 72986670), hierna te noemen Bluetoothaudioreceiver.nl, verleent u hierbij toegang tot https://www.bluetoothaudioreceiver.nl.nl/ (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Bluetoothaudioreceiver.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Bluetoothaudioreceiver.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bluetoothaudioreceiver.nl.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bluetoothaudioreceiver.nl. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van microsdkaartkopen.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.