Privacy Policy

Bluetoothaudioreceiver.nl, gevestigd aan Vijfzinnenstraat 23 6811 LN Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bluetoothaudioreceiver.nl
Vijfzinnenstraat 23 6811 LN Arnhem
0263790023

Frank Dibbets is de Functionaris Gegevensbescherming van Bluetoothaudioreceiver.nl hij is te bereiken via info@bluetoothaudioreceiver.nl

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Dibb Trading B.V. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/12/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Hosting en mailclient

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Antagonist

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Antagonist. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Antagonist heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processor
Curo Payments

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Curo Payments. Curo Payments verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Curo Payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Curo Payments behoudt zich het recht voor uw

gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Curo Payments deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens

van toepassing op de onderdelen van Curo Payments dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Curo Payments bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen
WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek
MyParcel (Postnl)

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel (Postnl) voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel (Postnl) delen. MyParcel (Postnl) gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel (Postnl) onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel (Postnl) uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Exact

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het

administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bluetoothaudioreceiver.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bluetoothaudioreceiver.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bluetoothaudioreceiver.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Bluetoothaudioreceiver.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Bluetoothaudioreceiver.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bluetoothaudioreceiver.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bluetoothaudioreceiver.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bluetoothaudioreceiver.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bluetoothaudioreceiver.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bluetoothaudioreceiver.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Alles over cookies

Op onze websites maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat (tijdelijk) op je pc wordt geplaatst. Daarmee kan informatie worden onthouden en bijvoorbeeld automatisch worden ingevuld, zodat je dat zelf niet steeds opnieuw hoeft te doen. De cookies helpen ons ook om in te zien hoe je onze websites gebruikt, zodat we daar van kunnen leren en het kunnen verbeteren, als er iets niet helemaal lekker loopt. We kunnen cookies ook gebruiken om bijvoorbeeld een marketingcampagne op af te stemmen: dan kunnen we je tenminste relevante aanbiedingen doen.

Je zou de cookies in je browser uit kunnen schakelen, maar houd er dan wel rekening mee dat onze website misschien niet meer optimaal werken. Ze zijn namelijk best handig, die cookies.

Zoals je hierboven kon lezen hebben we verschillende soorten cookies, je vindt ze hieronder.

Functionele cookies
Die gebruiken we om onderdelen van onze websites handiger te maken, zodat je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde dingen in hoeft te vullen of aan hoeft te klikken.

 • Google Tag Manager
  Die gebruiken we om noodzakelijke stukjes code op de site te implementeren, maar ook om de analytische cookies te laten functioneren

Analyserende cookies
Die gebruiken we om informatie te verzamelen, zodat we onze websites kunnen blijven verbeteren.

 • Google Analytics
  We kunnen met Google Analytics meten hoe je een van onze websites hebt gevonden en hoe je op de website bent binnengekomen. Welke deur je hebt opengedaan, zullen we maar zeggen.

Je kunt het privacy statement van Google hier bekijken.

Om je privacy zo goed mogelijk te beschermen hebben wij voor de Google Analytics Cookie:

  • Een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten; 
  • Het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd; 
 • ‘Gegevens delen’ uitgezet; 

Marketing cookies
Die gebruiken we voor onze marketing, zodat we je relevante aanbiedingen kunnen doen of (nieuwe) diensten of producten aan je kunnen laten zien.

 • Double Click
  Als je zoekt op Google wil je natuurlijk zo snel mogelijk vinden wat je echt zoekt. Met dit cookie kunnen we je daar beter bij helpen. We kunnen je namelijk relevante advertenties tonen bij je zoekopdracht tonen, zodat je bij ons nog sneller kunt vinden wat je zoekt.

Je kunt het privacy statement van Google hier bekijken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bluetoothaudioreceiver.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bluetoothaudioreceiver.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Bluetoothaudioreceiver.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bluetoothaudioreceiver.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bluetoothaudioreceiver.nl.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.